เป็นวีดีโอเกี่ยวกับ การหาที่เที่ยว โดยการใช้ GPS navigator ครับต้องดูว่าเขาทำอย่างไง

Comment

Comment:

Tweet